Desatoro správneho kuriča

  1. Nebuď ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu,zaujímaj sa o to,čo ide z tvojho komína.
  2. Suš drevo minimálne jeden až dva roky.
  3. Nespaľuj odpadky!
  4. Nastav regulačné klapky tak,aby vzduch mohol k palivu,oheň nedus.
  5. Prikladaj častejšie menšiu dávku paliva ako jednu velku dávku za dlhý čas.
  6. Pravidelne čisti kotol a komín.
  7. Použivaj moderný kotol a kachle.
  8. Udržujte teplotu spalín za kotlom medzi 150 až 250stupňou C.
  9. Nevyhadzuj teplo oknom,neprekuruj a kur len tam,kde potrebuješ.
  10. Kur tak,ako chceš,aby kuril tvoj sused.