Na trhu sú tieto nerezové komíny. Nerezové komíny sú trojvrstvové komíny pre okamžitú výstavbu a jednovrstvové systémy, ktoré sa používajú na vložkovanie komínov. Na našom e-shope nájdete: Jednovrstvové diely, Jednovrstvové komíny, Trojvrstvové fasádne komíny, Oceľové hrubostenné dymovody, Murovaný komín s nerezovou vložkou, Vzduchovo – spalinový komín. Naša firma ponúka profesionálne služby v oblasti: Frézovania komínov, vložkovania komínov, prestavbu nadstrešných časti a nerezových komínov. Frézovanie komínov sa používa pri rekonštrukcií komínov na odvod spalín zväčša v starších bytových jednotkách, domoch, chát a chalúp… Kedy frézovanie komína využijem? Ak potrebujete zväčšiť vnútorný rozmer komína, napr. pre zlepšenie ťahu komína, ak chcete pripojiť spotrebič s vyšším výkonom ako to umožňuje jestvujúci komín, ak je komín netesný a je ho potrebné vyvložkovať. Vložkovanie komínov zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína, a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúce horením paliva… Vložkovanie komínov sa aplikuje na stavbách, kde je potrebné upraviť komínový prieduch na nový druh paliva. Treba prestavbu nadstrešných častí? Rekonštrukcia zvetraných komínov, búranie a nad murovanie zvetranej časti komínov, omietanie komínov…Nerezové komíny sú obľúbené pre svoj vzhľad, kvalitu a bezpečnosť a to ako u nových moderných rodinných domov, tak u dodatočných stavieb komínov. Nerezové komíny (fasádne komíny) sú obľúbené pre svoj vzhľad, kvalitu, bezpečnosť a to ako u nových rodinných domov, tak u dodatočných stavieb komínov, kde nie je možné postaviť murovaný komín. Životnosť nerezových fasádnych komínov je 100 a viac rokov. Nerezové komíny sú odolné teplotám až do výšky 1000°C.

Frézovanie komínov

Frézovanie komínov sa používa pri rekonštrukcií komínov zväčša v starších bytových jednotkách, domoch, chát a chalúp…

Vložkovanie komínov

Zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúcej horením paliva…

Prestavba nadstrešných časti

Rekonštrukcia zvetraných komínov, zbúranie a nadmurovanie zvetranej časti komínov,omietnutie komínov…

Nerezové komíny

Nerezové komíny sú obľúbené pre svoj vzhľad, kvalitu a bezpečnosť a to ako u nových moderných rodinných domov, tak u dodatočných stavieb komínov..

Desatoro

Nebuď ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu,zaujímaj sa o to,čo ide z tvojho komína, suš drevo minimálne jeden až dva roky…