Frézovanie komínov

Frézovanie komínov sa používa pri rekonštrukcií komínov zväčša v starších bytových jednotkách, domoch, chát a chalúp…

Vložkovanie komínov

Zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúcej horením paliva…

Prestavba nadstrešných časti

Rekonštrukcia zvetraných komínov, zbúranie a nadmurovanie zvetranej časti komínov,omietnutie komínov…

Nerezové komíny

Nerezové komíny sú obľúbené pre svoj vzhľad, kvalitu a bezpečnosť a to ako u nových moderných rodinných domov, tak u dodatočných stavieb komínov..

Desatoro

Nebuď ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu,zaujímaj sa o to,čo ide z tvojho komína, suš drevo minimálne jeden až dva roky…