Ponúkame rekonštrukcie starých a nevyhovujúcich nadstrešných častí komínov

  • rekonštrukcia zvetraných komínov,
  • zbúranie a nadmurovanie zvetranej časti komínov,
  • omietnutie komínov (sieťka, lepidlo),
  • používame certifikované komínové tvárnice a nerezové vložky.